Category Archives: výchova

Prečo Montessori?

Pretože podporuje prirodzený vývin dieťaťa. Po dlhé roky bol a stále je trend deťom v aktivitách „pomáhať“. Akonáhle má dieťatko 6 mesiacov, rodičia ho obložia vankúšmi a posadia, aby videlo na svet. Niektorý rodičia nečakajú ani do 6 mesiacov. Iný ho posadia bez opory. Síce sa trošku kolíše, ale veď keby aj spadlo, tak nie ďaleko. Nakonic to… Read More »