Čo je Montessori

By | 30/10/2018

Keď som začínala s Montessori, bolo ťažké nájsť, o čom vlastne Montessori je. Rozhodla som sa preto napísať akúsi definíciu, aby som to čo najviac priblížila.

Montessori je spôsob výchovy, zakladateľkou je Mária Montessori, talianska psychologička.

Často krát počuť mamičky hovoriť o montessori hračkách. Montessori pomôcky sú samozrejme súčasťou Montessori pedagogiky v školách a škôlkach a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Montessori hračky sa všeobecne nazývajú hračky, ktoré podporujú zručnosti dieťaťa. Montessori rozhodne nie je o hračkách ani pomôckach. Nie je o vývine hrubej či jemnej motoriky. Nie je to ani o špeciálnych Montessori dielničkách, školách, škôlkach. Je to najmä o prístupe k dieťaťu. Montessori môžete robiť aj doma a bez akýchkoľvek pomôcok. To ale neznamená, že hračky a pomôcky sú zbytočné, znamená to len, že netvoria základ Montessori výchovy.

Čo teda Montessori výchova predstavuje?

Montessori je spôsob výchovy, prístup k dieťaťu.

Rešpektuje prirodzený vývin dieťaťa

V praxi to znamená, dieťa neposadiť, pokiaľ to nezvládne samé. Nepoužívať chodule, ale nechať dieťa, aby sa naučilo chodiť samé. Neučiť ho čítať a písať, pokiaľ o to neprejaví záujem. Neposadiť ho šmykľavku, pokiaľ tam nedokáže vyliezť samé. Nechať dieťa spadnúť. Nechať deti poučiť sa na vlastných chybách. Zároveň zabezpečiť bezpečné prostredie, aby keď spadne, nedošlo k úrazu. Namiesto pomocných kolieska na bicykel, kúpiť prilbu a chrániče na kolená. Nenútiť dieťa do niečoho len preto, že to Miško od susedov už zvládol. Každé dieťa je individuálne. Každé prechádza vývinovými štádiami vlastným tempom. Miško sa naučil chodiť už v 10 mesiacoch, zatiaľ čo Alenka v 18 mesiacoch dokázala sformulovať jednoduché vety.

Rešpekt má v Montessori silné miesto. Rešpektuje nielen prirodzený vývin ale aj osobnosť dieťaťa, záujmy, samostatnosť, schopnosti a zručnosti. Prirodzený vývin rešpektujeme aj tak, že od nich nemáme zbytočné nároky alebo očakávania. Pokiaľ 2-ročné dieťa začne vrieskať v nákupnom centre, je to vývinové štádium. Nemôžeme o 2-ročného dieťaťa očakávať, že sa bude správať racionálne. Je ale potrebné ho to naučiť.

V Montessori výchove deti nebijeme, nekričíme na nich. Správame sa k nim s rešpektom. Deti nevedieme k poslušnosti ale ich vychovávame. Učíme ich rozlišovať čo je správne a nesprávne. Čo je dobré a zlé.

Nasleduj svoje dieťa. Z anglického „Follow the child“.

Nadväzuje na predchádzajúci princíp. Znamená to poznať a sledovať záujmy svojho dieťaťa. Od sedenia, lozenia, chodenia cez matematiku, kreslenie, prírodné vedy, šport. Všetko, čo vás napadne. Ak sa dieťa učí chodiť, pripravím mu bezpečné prostredie, kde môže veselo chodiť a bezpečne padať. Ak sa začne zaujímať o kreslenie, kúpime mu pastelky a venujeme dostatok priestoru a času na kreslenie. Ak sa začne zaujímať o ľudské telo, poobzeráme sa po knihách a pomôckach, ktoré môžu túto záľubu podporiť.

Samostatnosť

Deti vedieme k samostatnosti, učíme ich, aby sa vedeli o seba postarať. Používať lyžičku, piť z pohára, vedieť sa obliecť, zvládnuť základnú hygienu, upratať. Dôležité je deťom danú činnosť ukázať a dať im priestor, aby to zvládli samé. Samozrejme môžeme deťom pomáhať. To ale neznamená robiť veci za nich.

Nikdy nepomáhajme dieťaťu s činnosťou, ktorú dokáže zvládnuť samé.

Učíme ich slušnosť, základné sociálne zručnosti, ako fungovať v rodine, v spoločnosti. Montessori výchova sa pridŕža hlavne učenia príkladom. Deti sa učia príkladom. Naučiť dieťa povedať prosím a ďakujem ich naučíme tak, že budeme sami tieto slovka používať a to vo vzťahu k dieťaťom ako aj iným ľuďom.

Pripravené prostredie

Pripravené prostredie sa v Montessori spomína veľmi často. Nie je to v podstate nič špeciálne. Pripravené prostredie znamená bezpečné prostredie, kde sa dieťa môže bezpečne pohybovať a zároveň rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Znamená to v prvom rade„baby proof“ dom alebo byt. Schovať nebezpečné predmety, zabezpečiť nábytok, aby nedošlo s úrazu, aby sa dieťa mohlo pohybovať samé bez toho, aby sme mu museli brať predmety z rúk alebo mu zakazovať. Deti majú v prvom rade skúmať. Ak im to budeme zakazovať, je to akoby sme im zakázali učiť sa. Ďalším krokom pripraveného prostredia je dať deťom priestor rozvíjať sa. Keď teda odstránime všetky nebezpečné predmety, nahraďme ich bezpečnými. To môžu byť bežné predmety každodenného života ako varešky, kuchynské utierky, náradie a podobne. Ďalšou možnosťou sú Montessori pomôcky a hračky, ktoré rozvíjajú zručnosti. Takými sú napríklad rôzne puzzle, drevené kocky, prevliekačky, nastokávačky, zatĺkačky a podobne.

Učenie hrou

Montessori je najmä o praktickom živote. Deti sa učia po sebe upratať rozliatu vodu, upratať po sebe zo stola, dať veci do práčky a podobne. Učia sa príkladom. Nikdy deťom nerozkazujeme, neprikazujeme, nenútime ich. Učíme ich pravidlá, ale netrestáme ich, neobmedzujeme. Rovnako sa deti učia aj ostatné zručnosti a vedomosti. Dôležitou súčasťou je reálny svet. V Montessori nenájdete zbytočné memorovanie, sedenie v lavici. Deti sa učia v príjemnom prostredí praxou a opakovaním. Tak ako sa dieťa nenaučí chodiť zo dňa na deň. Prvým krôčikom predchádza niekoľko týždňový tréning a prvými krôčikmi to nekonči. Dieťa trénuje ďalej až kým chôdza nie je stabilná a sebaistá. Rovnako a učí aj iné zručnosti ako zapínanie gombíkov, natiahnuť si ponožky, spočítať 4 predmety alebo malú násobilku. Rovnakú činnosť, aktivitu trénuje až pokým ju zvládne úplne samé, bez chyby, bez pomoci.

Montessori je pre každého

Neexistuje veková hranica, kedy môžeme začať s Montessori výchovou. Môžeme začať hneď po narodení. Rovnako neexistuje hranica, kedy s Montessori skončiť. Montessori je pre každú vekovú kategóriu. Montessori je pre každého. Pre nadmerne nadané deti, pre mentálne zaostalé deti, pre priemerné a nielen pre deti. Montessori je na celý život.