Mýty o Montessori výchove

By | 17/09/2018

Montessori výchova je v dnešnej dobe in. Z rôznych strán istotne počujete rôzne názory na Montessori, či dohady o tom čo to vlastne Montessori je. Keď som ja prvý krát počula o Montessori, síce som vedela, že je to založené na učení Márie Montessori, ale myslela som, že je to o špeciálnych drevených hračkách. Tu nájdete niektoré z mýtov o Montessori výchove.

Montessori deti si robia čo chcú –  mýtus

Montessori deti majú veľké voľnosť vo výbere aktivít, nemusia sedieť za stolom a počúvať, alebo robiť to, čo všetky ostatné deti. Zaoberajú sa práve tým, čo ich práve zaujíma. V Motessori však platia pravidlá, ktoré sa deti učia rešpektovať. Rozdielom ale je, že deti sa do ničoho nenútia. Cieľom je, aby dieťa činnosti zvládlo samé v svojom vlastnom temple a čase.

Montessori deti sa nehrajú s hračkami – mýtus

V Montessori materskej škole deti nemajú klasické hračky. Používajú Montessori pomôcky, ktoré rovýjajú zručnosti a fantáziu. Nejde o žiadne špeciálne pomôcky, ale špeciálne navrhnuté hračky, alebo bežné nástroje pre každodenný život. Doma sa deti hrajú so svojimi hračkami ako každé iné dieťa. Montessori však neuprednostňuje klasické plastové, mnohofarebné, zvykové hračky. To ale neznamená, že všetky hračky musia byť drevené.

Montessori deti sa nehrajú s inými deťmi – mýtus

Deti môžu aktivity vykonávať samé alebo spoločne s inými deťmi alebo dospelými.

Montessori sú špeciálne drevené hračky – mýtus

Montessori výchova nie je o Montessori pomôckach, hračkách ani žiadnych špeciálnych postupoch. Montessori môžete robiť úplne bez pomôcok.

Montessori je drahé – mýtus

Je pravda, že Montessori školy a materské školy sú drahšie ako klasické. Montessori ale nie je len o inštitúciách. Montessori je hlavne o výchove a vychovávať môžete aj doma. Keďže k tomu nepotrebujete žiadne špeciálne pomôcky, nemusí vás to výjsť vôbec nič. Len váš čas.

Montessori deti sú nevychované a bez rešpektu – mýtus

Montessori deti sú naopak vedené k rešpektu k ľuďom, zvieratám, prírode, rovnako ako k rešpektu pravidiel.

Montessori deti sú poslušné – mýtus

Montessori deti nie sú vedené k poslušnosti, ale k rešpektovaniu pravidiel, správnym hodnotám, vlastnému názoru a samostatnosti.

Montessori je len pre malé deti – mýtus

Montessori výchova je pre každého, každú vekovú kategóriu.